เครื่องจักร


เครื่องจักรแม่พิมพ์พลาสติก

เครื่องจักรของฝั่ง MOULD เรา มีทั้งเครื่อง CNC , EDM ,Measuring Tools พร้อมทั้งทีมงาน ช่างที่มีความ ชำนาญเฉพาะด้านและประสบการณ์

เครื่องจักรฉีดพลาสติก

โรงฉีดพลาสติกของเรานั้นมีเครื่องจักร ขนาดเล็กสุดที่ 35 TON จนไปถึงสูงที่สุดอยู่ที่ 1,200 TON พร้อมทั้งทีมงานฉีดพลาสติก ทั้งทีมงาน ช่าง,พนักงานนั่งเครื่อง,และ QC,QA ที่มากประสบการณ์

MACHINING CENTER (CNC)
SUGINO V 15n (12000 RPM) 400 x 350 x 500 mm
MIKRONVCP 600 W Duro (2000 RPM) 400 x 400 x 800 mm
KASAHARAFALCON F-1 (6000 RPM) 600 x 350 x 400 mm
MIKRONVCP 800 W Duro (2000 RPM) 600 x 650 x 800 mm
Mazak FJV-35/6 900 x 1590 mm
HITACHI SEIKI (5000 RPM) 1000 x 510 x 4 mm
DeoWooMyn X 540/50 (7500 RPM) 1000 x 750 x 650 mm
DOUBLECOLUMMOKK (5500 RPM) 1600 x 1200 x 700 mm
MACHINING CENTER (W-CUT)
SODICK CNC WreEDMMark A535 500 x 450 x 300 mm
ELECTRODE DISCHARARGE MACHINE (EDM)
SODICK A3OR 300 x 240 x 240 mm
MITSUBISHI EA 12 D 300 x 280 x 200 mm
EYAUN 700 x 1300 x 600 mm
SODICK A85WreEDMMarkXIB 800 x 500 x 300 mm
MEASURING TOOLS
CMMBROWN & SHAPEGAGE2000 400 x 500 x 300 mm
MANUAL MILLING
LAGUNRV - 300 (2000 RPM) 1000 x 400 mm
VANYSM - 1855 (3000 RPM) 1000 x 400 mm
RADTALTRR - 820 (2000 RPM) 1000 x 500 mm
ROMBO RM2A (4000 RPM) 1500 x 500 mm
EVEROX WE 6800 - 3 (7000 RPM) 1500 x 500 mm
OKKMHA - 300 (2000 RPM) 1500 x 700 mm
MALKEM 5 HL (4000 RPM) 1500 x 700 mm
MANUAL LATHE
KVOKOTO 350 x 120 mm
MANUAL LINEDING
NICCO NSG - 550 B 500 x 350 mm
NICCO NSG - 6D 650 x 400 mm
MANUAL WELDING
MOLKIGHI MK 1 S - 096T0123
KEMPPIKEMPOTIC AC/DC 250
Die Spotting Machine
WETORI (150 ton) 1600 x 1200 mm
ลำดับ ชื่อ/ยี่ห้อเครื่องจักร ขนาด (ตัน)
1 TOSHIBA 30T 30
2 MEIKI 35 II-SA 35
3 JSW 35 EL II 35
4 TOSHIBA ISS 55T 55
5 TOSHTBA IS75 FPE 75
6 KAWAGUCHI TS80 80
7 TOSHIBA IS80 FPE 80
8 TOSHIBA TS80 GN 80
9 TOYO TM-150 G2 150
10 MEIKI M150A II-DM 150
11 MEIKI M150A II-DM 150
12 MEIKI M150CL-DM 150
13 MEIKI M150CL-DM 150
14 TOSHIBA TS170 GN 170
15 JSW 180EL II 180
16 TOYO 180T TIS 180
17 TOYO 180T TIS 180
18 MITSUBISHI 190 MS III 190
19 MITSUBISHI 190 MS III 190
20 MEIKI M200BL-DM 200
21 MEIKI M200BL-DM 200
22 HAYABUSA 240 T 240
23 MITSUBISHI 240 MS III 240
24 MITSUBISHI 240 MS III 240
25 MITSUBISHI 240T 240
26 MITSUBISHI 240T 240
27 JSW J280 EA-SP 280
28 MITSUBISHI 350MM 1 350
29 SHINWA SEIKI 360CN2 360
30 CINCINNATI 440 T 440
31 CINCINNATI 440 T 440
32 JSW J 450E 450
33 TOYO 450G2 450
34 TOSHIBA 515T 515
35 JSW 550EII 550
36 MITSUBISHI 650MM 650
37 JSW 850EIII 850
38 TOSHIBA IS850GT-81A 850
39 MEIKI 1,200T 1200