ควบคุมคุณภาพ


ด้วยความตระหนักดีถึงคุณภาพและเวลาของลูกค้าเป็นสำคัญ ไทยมณีคราฟท์ จึงมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอน การออกแบบ การผลิต PART ทุกชิ้น จนได้ออกมาเป็นชิ้นงาน ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ที่สุด ตรงตามความต้องการ ของลูกค้า ด้วยเครื่องมือและบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้การส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด