ประวัติความเป็นมา


บริษัท ไทยมณี คราฟท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพให้เป็นมาตราฐานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกสอดคล้องตรงกับความต้องการของลูกค้าในลักษณะที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการดำเนินการทั้งหมดที่มีให้ทัดเทียมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตชั้นนำอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

รับผลิตแม่พิมพ์ ฉีด แม่พิมพ์เป่าพลาสติก CNC,EDM และฉีดพลาสติก ด้วยประสบการณ์การทำงาน กว่า 30 ปี และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เราพร้อม ที่จะผลิตงานคุณภาพให้กับคุณ ไทยมณีคราฟท์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตพิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนโดยมีทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและปฏิบัติตามหมายกำหนดเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อคุณภาพและระยะเวลาที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า แม่พิมพ์ที่ผลิตได้แก่ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ หน้ากาก คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สุขภัณฑ์ ชิ้นส่วนตู้เย็น รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย