บริษัท ไทยมณี คราฟท์ จำกัด

ผู้ออกแบบและผลิต แม่พิมพ์พลาสติก Injection Mold, Blow Mold
และฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทยมณี คราฟท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพให้เป็นมาตราฐานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกสอดคล้องตรงกับความต้องการของลูกค้าในลักษณะที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการดำเนินการทั้งหมดที่มีให้ทัดเทียมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตชั้นนำอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ไทยมณี คราฟท์ จำกัด หนึ่งในธุรกิจ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกของไทย

"จะทำอย่างไรให้ธุรกิจอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกของไทยก้าวไป สู่วงการธุรกิจอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกชั้นนำของโลก"

ไทยมณี คราฟท์ จำกัดผลิตภัณฑ์


บริษัท ไทยมณี คราฟท์ จำกัด ที่อยู่ (Mold Making)

23/223-224 หมู่ที่ 8 ซอยพงษ์ศิริชัย 2, ถนนเพชรเกษม,
ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม, 73610
โทรศัพท์: 0-2811-4276, 0-2811-6382
แฟกซ์: 02-811-4006 (Mold Making)
อีเมล์ : thaimanee@hotmail.comดาวน์โหลดแผนที่

Copyright © 2014 MHMDESIGNSTUDIO